ABOUT

CONTACT

SUBSCRIBE

ArtNEWS

 Athens in a tank

 Curated by Giorgos Tserionis / Επιμέλεια : Γιώργος Τσεριώνης

 

 Performance by Despina Charitonidi at 9.30 pm

  Performance από τη Δέσποινα Χαριτωνίδη στις 9.30 μ.μ

 

 SPACE 52

 

 Opening: Opening : Friday 12.10.2018, 20:00 / Εγκαίνια: Παρασκευή 12.10.2018, 20:00

 Duration: 12/10 - 3/11, 2018 / Διάρκεια: 12/10 - 3/11, 2018

 

 

Performance από τη Δέσποινα Χαριτωνίδη στις 9.30 μ.μ

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Κωστής Βελώνης, Αύγουστος Βεϊνόγλου, Νανά Σαχίνη, Διονύσης Χριστοφιλογιάννης, Hope, Βασίλης Ζωγράφος, Σοφία Παρλαμά, Νίκος Παπαδημητρίου, Μάρω Μιχαλακάκου, Ανδρέας Βούσουρας, Δέσποινα Χαριτωνίδη, Πάνος Προφήτης, Βανέσσα Αναστασοπούλου, Βασίλης Παπαγεωργίου, Φωτεινή Πολυδώρου, Νικολέττα Κατσαμπέρη, Bella Easton, Σωκράτης Σωκράτους.

 

ΤΟ SPACE 52 παρουσιάζει σε επιμέλεια του εικαστικού Γιώργου Τσεριώνη την έκθεση “Athens in a tank”. Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, που εντάσσουν στην πρακτική της δουλείας τους την κεραμική τέχνη και παρουσιάζουν έργα από πηλό ,ως μια καταγραφή της σύγχρονης Ελληνικής πραγματικότητας. Η ενασχόληση των καλλιτεχνών με τον πηλό παρουσιάζει το διάλογο τους σχετικά με τις ανεξάντλητες δυνατότητες του μέσου και σηματοδοτεί την αυξανομένη δυναμική της κεραμικής τέχνης από καλλιτέχνες, για πρώτη φορά.

 

Tα έργα της έκθεσης λειτουργούν ως απαντήσεις στην ερώτησή “πως χρησιμοποιείται η έννοια της Αθήνας ως αυτόνομος χώρος και ποιο θα ήταν το περιεχόμενό από τους κατοίκους της; “. Ο χρόνος (μαζί με το βίωμα του ίδιου του μύθου που ονομάζεται ανθρώπινο σώμα) διαχωρίζεται πρόσκαιρα ή και οριστικά από τον χώρο το οποίο στέκει μπροστά μας κενό από συμβολισμό ή μάλλον έτοιμο να εμπεριέχει τα πάντα. Ένα σώμα που ξεπερνά την ομορφιά ή την ασχήμια.

 

Αντίθετα, η έννοια της δεξαμενής αναφέρεται, σε ένα εντελώς αφηρημένο, παραμορφωμένο, σαν μια ρητορική κατασκευή περιβάλλον που περιβάλλει την Αθήνα. Ένα περιβάλλον «χωρικού μυστικισμού» ,που αφηγείται στιγμές-ίχνη της πολιτισμικής και πολιτικής εξέλιξης στην Ελλάδα, συνενώνοντας αρχειακό υλικό, φανταστικά ευρήματα ανασκαφών ή στοιχεία από το πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας,.

 

Πολλά από τα έργα έχουν αναφορές σε φυσικές μορφές. Επιπρόσθετα είναι ενδιαφέρον ότι πολλές από αυτές τις μορφές ζωής μοιάζουν σαν να έχουν επηρεαστεί από το χρόνο και από διάφορα φυσικά φαινόμενα η βιώματα. Εντοπίζοντας στο κείμενο της Julia Kristeva για τον Proust ,υπογραμμίζεται η εξαρθρωμένη εμπειρία του χρόνου και της χρονικότητας, (διαρκώς παρούσα και στην εικονοποιία των έργων της έκθεσης): «Ποια είναι η χρονική κλίμακα στην οποία ανήκεις; Ποιος είναι ο χρόνος από τον οποίο μιλάς; Ναι, ζούμε σε μια εξαρθρωμένη χρονολογία. (…) Για τον Proust, χρόνος είναι ο ψυχικός χρόνος, και συνεπώς ο παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη σωματική μας ζωή». Αυτή η διερώτηση για το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μιλάμε και δημιουργούμε αποτελεί έναν βασικό και καίριο προβληματισμό .Στα πλαίσια της έκθεσης η Σοφία Παρλαμά θα παρουσιάσει ένα μέρος από τη συλλογή της με κιτς πορσελάνινα αγαλματάκια .

 

Ο Γιώργος Τσεριώνης έχει πραγματοποιήσει 16 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει επιμεληθεί τις παρακάτω εκθέσεις: “Unexpected Expedition”, (Remap 2009), “Descending Utopia-New Realities” (About,2012),”The distant relative of a blind man” (About,2012), “The Cabinet” (Remap 4,2013),”Save” (ξενοδοχείο Πίνδαρος,2013). Έργα του βρίσκονται στις ακόλουθες συλλογές: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης , Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Συλλογή Κωστάκη) ,Μουσείο Μπενάκη , Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Φλώρινας , Συλλογή Citibank ,Συλλογή Alpha Bank ,ACG Art του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος , Συλλογή Κοπελούζου, Συλλογή Benetton καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές. Είναι μέλος της ομάδας Provo Principles (2011-… ).Zεί και εργάζεται στην Αθήνα.

 

Το Space52 υποστηρίζει καλλιτέχνες με έδρα την Αθήνα και συνεργασίες με χώρους τέχνης από το εξωτερικό. Επίσης λειτουργεί ως κόμβος για τοπικούς και διεθνείς δημιουργούς, διανοούμενους και θεωρητικούς οργανώνοντας εκθέσεις ,και διαλέξεις.

Performance by Despina Charitonidi at 9.30 pm

 

PARTICIPANTS: Kostis Velonis, Augustus Veinoglou, Nana Sachini, Dionisis Christofilogiannis, Vasilis Zografos, HOPE, Sofia Parlama, Nikos Papadimitriou, Maro Michalakakos, Andreas Vousouras, Despina Charitonidi, Panos Profitis, Vanessa Anastasopoulou, Vasilis Papageorgiou, Fotini Polydorou, Nikoletta Katsamperi, Bella Easton, Socratis Socratous.

 

SPACE 52 presents the group show “Athens in a tank” exhibition curated by the artist Giorgos Tserionis. Greek and foreign artists, who use ceramics in their artistic practice and function as a record of contemporary Greek reality. Artist engagement with clay presents their dialogue on the inexhaustible potential of the medium and marks the increasing dynamic of ceramic art by artists for first time.

 

The works of the exhibition function as answers to the question “How concept of Athens is used as a space and what would be the content of its inhabitants? Time (together with the experience of the myth itself called the human body) is temporarily or definitely separated from the space that stands before us with a blanket of symbolism or rather ready to embody everything. A body that overcomes beauty or ugliness.

 

On the contrary, concept of the tank refers, in a completely abstract, deformed, as a rhetorical construction environment surrounding Athens. An environment of “spatial mysticism”, which tells moments-traces of cultural and political evolution in Greece, bringing together archival material, fantastic finds of excavations or elements from the field of social anthropology.

 

Many of the works have references to natural forms. In addition, it is interesting that many of these life styles seem to have been affected by the time and by various natural phenomena. Identifying Julia Kristeva’s text about Proust points to the disrupted experience of time and time (constantly present in the works of the exhibition): “What is the time scale to which you belong? What is the time from which you speak? Yes, we live in a disorganized chronology. (…).For Proust, time is psychic time, and hence the factor that affects our physical life.

 

As part of the exhibition, Sofia Parlamas will present a part from her collection of kitsch porcelain statues.