ABOUT

CONTACT

SUBSCRIBE

ArtNEWS

 Alexandros Psychoulis / Αλέξανδρος Ψυχούλης

 ‘Cultivatable Ecstasy’ / Μία καλλιεργήσιμη έκσταση

 a.antonopoulou.art

 Opening: Friday, 1 December 2017, 7 – 10 p.m. / Εγκαίνια έκθεσης: 1 Δεκεμβρίου 2017, 7:00 – 10:00 μμ.

 Duration: December 2, 2017 – January 20, 2018 / Διάρκεια: 2 Δεκεμβρίου 2017 – 20 Ιανουαρίου 2018

 

 

 

'There are two ways in which you can view an enchanting landscape that you happen upon while on holiday' Alexandros Psychoulis notes for his new solo exhibition ‘Cultivatable Ecstasy’.

 

'The first way would be to perceive this landscape as a blessing, as a harmonious and peaceful coexistence of all things. The second, rational way, would be to view the landscape as the outcome of a multitude of violent conflicts in progress, from the molecular level to the hidden competitiveness among the living organisms and the traces wild weather phenomena have left behind. This second way is the way of the biologist, the geologist, the farmer, and occasionally of myself, when I descend to my garden on my flip-flops and swimsuit to weed, in other words to exterminate those wild plants that compete with my set gardening goals'.

 

Psychoulis structures his new work as a kind of notes by the tourist-gardener, the person who refuses to leave the city while at the same time immerses himself in the 'vulgar' charm of gardening in order to get the experience that renders city life bearable.

 

Engravings on dried ink -a kind of digging on painted Plexiglass- and transcendental tools made of olive wood that the artist collects during his walks comprise Psychoulis' new work. Most of the artistic work took place outdoors using sparse primitive tools and then the works were transferred to a robotics lab for the finishing touches.

 

The narrative is structured in chapters following the process of tending a garden and can be read by the spectator circularly: clearing the soil, plowing, planting, watering, digging, pruning, harvesting, clearing the soil.

 

Opening: Friday, 1 December 2017, 7 – 10 p.m.

Exhibition duration: December 2, 2017 – January 20, 2018

 

Visiting Hours: Wed - Fri 2 - 8 p.m. and Saturday 12 - 4 p.m.

 

 

«Υπάρχουν δύο τρόποι να κοιτάξεις ένα μαγευτικό τοπίο που συναντάς κατά τη διάρκεια των διακοπών σου», γράφει ο Αλέξανδρος Ψυχούλης στις σημειώσεις του για την νέα του ατομική έκθεση ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΕΚΣΤΑΣΗ.

 

«Ο πρώτος είναι να το αντιληφθείς σαν ευλογία, σαν μια αρμονική και ειρηνική συμβίωση των πάντων. Ο δεύτερος, εκλογικευμένος τρόπος, είναι να το δεις σαν το αποτέλεσμα ενός πλήθους βίαιων συγκρούσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τη μοριακή στιβάδα, μέχρι τον κρυφό ανταγωνισμό των έμβιων οργανισμών και τα ίχνη της επίθεσης των άγριων καιρικών φαινομένων. Αυτός ο δεύτερος τρόπος ανήκει στο βιολόγο, στον γεωλόγο και στον αγρότη, καμιά φορά και σ’ εμένα, όταν κατεβαίνω με σαγιονάρες και μαγιό στο περιβόλι για να ξεχορταριάσω, να αφανίσω δηλαδή τα αυτοφυή είδη που ανταγωνίζονται τους καλλιεργητικούς μου στόχους».

 

Ο Ψυχούλης δομεί την νέα του δουλειά σαν ένα είδος σημειώσεων του τουρίστα-καλλιεργητή, του ανθρώπου που αρνείται να εγκαταλείψει την πόλη, αλλά αντλεί από τη «βάναυση» γοητεία της καλλιέργειας όλη εκείνη την εμπειρία που καθιστά τον αστικό βίο υποφερτό και διεξοδικό.

 

Χαράγματα σε ξερό μελάνι –ένα είδος σκαψίματος σε βαμμένο Plexiglas– και υπερβατικά εργαλεία φτιαγμένα από ξύλα ελιάς που μαζεύει στους περιπάτους του. Το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας των έργων γίνεται υπαίθρια με πρωτόγονα και λιγοστά μέσα για να μεταφερθεί έπειτα σε κάποιο εργαστήριο ρομποτικής για τις τελικές προσθήκες.

 

Το αφήγημα δομείται από ενότητες που ακολουθούν την διαδικασία της καλλιέργειας ενός κήπου και μπορεί να αναγνωσθεί από το θεατή κυκλικά: καθάρισμα, όργωμα, φύτευση, πότισμα, σκάλισμα, κλάδεμα, συγκομιδή, καθάρισμα.

 

Εγκαίνια έκθεσης: 1 Δεκεμβρίου 2017, 7:00 – 10:00 μμ.

Διάρκεια έκθεσης: 2 Δεκεμβρίου 2017 – 20 Ιανουαρίου 2018

 

Ώρες λειτουργίας: Τετ. – Παρ. 2:00 – 8:00 μμ. και Σάββατο 12:00 – 4:00 μμ.