ABOUT

CONTACT

SUBSCRIBE

ArtNEWS

 Απόστολος Ντελάκος / Apostolos Ntelakos

 "Geometry as caprice"

 Επιμέλεια Εβίτα Τσοκάντα / curated by Evita Tsokanta

 

 a.antonopoulou.art

 

 Εγκαίνια έκθεσης: Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, 7:00 – 10:00 μ.μ.

 Exhibition opening: Tuesday September 18, 7:00 – 10:00 pm

 

  Διάρκεια έκθεσης: 19 Σεπτεμβρίου – 20 Οκτωβρίου 2018

 Exhibition duration: September 19 – October 20, 2018

 

 

 

Ο Απόστολος Ντελάκος εγκαινιάζει την ατομική του έκθεση "geometry as caprice" σε επιμέλεια Εβίτας Τσοκάντα, στην a.antonopoulou.art, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 19:00 – 22:00.

 

Η εικαστική εργασία του Απόστολου Ντελάκου επικεντρώνεται, από τις σπουδές του ήδη, στο πεδίο έντασης που δημιουργείται μεταξύ των εννοιών «εφαρμοσμένες» και «καλές» τέχνες. Η εικαστική παρουσίασή του στην a.antonopoulou.art παρατηρεί και σχολιάζει μέσα από μία γλυπτική εγκατάσταση τον αμφίσημο τρόπο με τον οποίο διαχύθηκε το οπτικό λεξιλόγιο της εικαστικών πρωτοποριών των αρχών του 20ου αιώνα (κυρίως του κονστρουκτιβισμού) στην καθημερινή ζωή του μεσοπολέμου, μέσω των αντικειμένων που παρήγαγε το κίνημα Αρ Nτέκο. Η μετάβαση από τον χώρο των «υψηλών ιδεών» στο χώρο της «πραγματικής ζωής» που τόσο έντονα οραματίζονταν οι συγκεκριμένες πρωτοπορίες, σήμανε εκτός από τον εκδημοκρατισμό των ιδεών τους και την μετατροπή αυτών των ιδεών σε αισθητικοποιημένα καταναλώσιμα προϊόντα.

 

Στην εγκατάσταση εκθέτει ένα διπλό artist's book μαζί με ένα σύνολο κεραμικών γλυπτών που ιχνογραφούν τις αντιφάσεις της ιστορίας της μοντερνιστικής γεωμετρικής φόρμας. Στο πρώτο μέρος του artist’s book συλλέγει, ταξινομεί, και παραθέτει ένα τεράστιο όγκο εικόνων Αρ Ντέκο γλυπτών που συνέλεξε μετά από μία εκτεταμένη διαδικτυακή έρευνα. Στο δεύτερο μέρος, κατασκευάζει με τις τεχνικές της πειραματικής γραφής μια αφήγηση που συνδυάζει την ιστορική πραγματικότητα με τον επινοημένο λόγο της μυθοπλασίας. Όσον αφορά το γλυπτικό μέρος της έκθεσης, ο εικαστικός οικειοποιείται το ρόλο του animalier, του γλύπτη που ιστορικά ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την απεικόνιση ζώων, εκθέτοντας μια σειρά φαινομενικά διακοσμητικών πορσελάνινων γλυπτών κατασκευασμένα με το ανάλαφρο και επιπόλαιο λεξιλόγιο της Αρ Ντέκο. Τα διαφορετικά σε μέγεθος γλυπτά εντυπώνονται, διαπερνώνται, ή τεμαχίζονται από κονστρουκτουβιστικούς χειρισμούς. Με αυτό τον μορφολογικά σχεδόν κυριολεκτικό τρόπο ο Ντελάκος δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η γεωμετρική γλώσσα της πρωτοπορίας των αρχών του 20ου αιώνα πέρασε στο σχεδιασμό των αντικειμένων της καθημερινότητας.

 

Το πέρασμα όμως αυτό δεν έγινε ακριβώς όπως το φαντάστηκαν οι ιδεαλιστικές και θεωρητικά απρόσιτες πρωτοπορίες της τέχνης των αρχών του 20ου αιώνα. Οι πρωτοπορίες οραματίστηκαν την ανύψωση του καθημερινού αντικειμένου στο επίπεδο της τέχνης συνοδευόμενη από την ταυτόχρονη ηθική ανύψωση του ατόμου. Η Αρ Ντέκο κάνει ανενδοίαστα το ακριβώς αντίθετο. Χρησιμοποιεί τη πρωτοποριακή γεωμετρική γλώσσα για να μιλήσει για το διακοσμητικό και το επιπόλαιο. Το πετυχαίνει όμως κάνοντας προσιτή στο γενικό κοινό τη γλώσσα της μη παραστατικής τέχνης και αντιπροτείνοντας την οικονομικά συμφέρουσα μαζική παραγωγή ως τρόπο πρόσβασης στην υψηλή τέχνη.

 

Η δισημία της συγκεκριμένης ιστορικής εξέλιξης χαρακτηρίζει με τον τρόπο της όλο το εικαστικό εγχείρημα.

 

 

 

Τo Σάββατο 29.09 και 06.10 ο εικαστικός και η επιμελήτρια θα βρίσκονται στο χώρο της έκθεσης για ξενάγηση.

 

Ώρες λειτουργίας: Τετ. – Παρ. 2:00 – 8:00 μμ. και Σάββατο 12:00 – 4:00 μμ

Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, 105 54 Αθήνα _ Τηλ. 2103214994

Apostolos Ntelakos' solo exhibition "geometry as caprice", curated by Evita Tsokanta, at a.antonopoulou.art opens on Tuesday September 18, 2018, 19:00 – 22:00.

 

The focus of Apostolos Ntelakos' work for a long time has been the tension between the concepts “applied” and “fine” arts. In his presentation at a.antonopoulou.art, Ntelakos observes and comments through a sculptural installation the ambiguous manner through which the visual vocabulary of the artistic avant-gardes of the early 20th century (especially that of constructivism) was diffused in the everyday life of the interbelum through the objects of the Art Deco movement. The transition from the level of ideals to that of the “real-world life” that these vanguards have so strongly envisioned meant, besides the democratisation of their ideas, the transformation of these very ideas into aestheticised consumer products.

 

Ntelakos' presentation consists of a double artist's book along with a number of ceramic sculptures in varying sizes that trace the contradictions of this historical trajectory. On the first part of the artist’s book, Ntelakos collects, classifies, and presents a large amount of images of Art Deco ceramic animals that he has collected after thorough online research. On the second part of the book, he constructs through the techniques of experimental writing, a narrative that combines historical accuracy with the discourse of fiction. Regarding the sculptural part of the exhibition, the artist by assuming the role of the “animalier” (that is, the sculptor who historically worked exclusively with the representation of animals), presents a series of seemingly decorative porcelain sculptures executed in the graceful and frivolous vocabulary of Art Deco. These sculptural pieces are imprinted, penetrated, or thorougly cut by constructivist manipulations. With this almost literal morphological manner, Ntelakos demonstrates how the geometric language of the avant-garde of the early 20th century has been incorporated within the design of everyday life objects.

 

This passage, however, did not happen exactly as smoothly as the idealistic and theoretically inaccessible early 20th century artistic avant-gardes imagined it. The avant-gardes envisioned an elevation of the everyday object to the level of art accompanied by the simultaneous moral uplifting of the individual. The Art Deco did shamelessly the opposite; it used the vanguard geometric language to reintroduce the decorative and the frivolous. On the other hand though, it succeeded in making the language of abstract art accessible to the general public by proposing the economically advantageous mass production as a way to access high art.

 

The ambivalence of this particular historical development characterises the whole artistic endeavour.

 

 

 

 

On Saturday 29 / 09 and on 06 / 10 the artist and the curator will be present at the exhibition for guided tours.

 

Opening hours: Wednesday – Friday 2:00 – 8:00 pm. and Saturday 12:00 – 4:00 pm.

20 Aristofanous str., Psyrri, 105 54 Athens / tel. 210 3214 994