ABOUT

CONTACT

SUBSCRIBE

ArtNEWS

 PLANESCAPES

 ΝΕΦΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ - NEFELI DIMITRIADI

 ILEANA TOUNTA Contemporary Art Center (Ground Floor)

 2 Νοεμβρίου – 19 Νοεμβρίου, 2016

 

 

 

source:

ILEANA TOUNTA Contemporary Art Center

 

 

 Την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016 στις 19:30, εγκαινιάζεται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα η πρώτη εικαστική εγκατάσταση εικονικής πραγματικότητας της Νεφέλης Δημητριάδη με τίτλο Planescapes, σε επιμέλεια του Θανάση Μουτσόπουλου.

 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 19 Νοεμβρίου 2016.

 

Η έρευνα της Νεφέλης Δημητριάδη πάνω στην εικονική τοπιογραφία οδήγησε στο εικαστικό περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας Art-VR installation Planescapes.

 

 Στο έργο Planescapes η καλλιτέχνης πειραματίζεται με την αισθητική του εικονικού χώρου χρησιμοποιώντας τα εικαστικά, το βίντεο και τις τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας για να πραγματευτεί την εμπειρία της πτήσης πάνω από πραγματικά και εικονικά τοπία.

 

 Η έκθεση αποτελείται από μια διαδραστική εγκατάσταση  φωτισμού, η οποία, ακολουθώντας με αισθητήρες απόστασης το βλέμμα/βήμα των θεατών, αποκαλύπτει ζωγραφικά τοπία aerials, από ένα βίντεο όπου ο θεατής παρακολουθεί μια πτήση πάνω από ατέρμονες γαίες και θάλασσες, και από ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας εξομοίωσης πτήσης.

 

 Στο περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας επιχειρείται η επανα-δημιουργία-προσομοίωση (re-creation-simulation) της συνεχούς, σχεδόν α-σώματης, εμπειρίας της πτήσης μέσα στον περιορισμένο χώρο ενός αεροπλάνου, όπου το ανθρώπινο σώμα, καθηλωμένο στη θέση του, μέσα από το βλέμμα του «ίπταται» φαντασιακά πάνω από τη γη.

 

 Το αίσθημα της εμβύθισης ενδυναμώνεται από τη χρήση της κάσκας εικονικής πραγματικότητας Oculus DK2, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση στο εικονικό περιβάλλον υλικών από τους πίνακες ζωγραφικής τοπιογραφίας, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί ως υφές στον τρισδιάστατο χώρο.

 

«Αν έπρεπε να περιγράψω με λέξεις την εμπειρία μιας πολύωρης πτήσης πάνω από γη, θάλασσα και σύννεφα, εκεί όπου η αντίληψη του ανθρώπου για τα όρια του σώματός και του βλέμματός του επαναπροσδιορίζεται, θα μίλαγα:

για την αίσθηση μουδιάσματος ενός σώματος εγκλωβισμένου στην καθηλωτική συνθήκη του καθίσματος του αεροπλάνου,

για το βόμβο των μηχανών και τους ασύνδετους αφύσικους ήχους μέσα από τους οποίους ο εγκέφαλος αναζητά ηχητικά μοτίβα και σταδιακά αρχίζει να ακούει μια μελωδία να αναδύεται μέσα από το συνεχές βουητό,

για το βλέμμα που εποπτεύει ατέρμονα τοπία να απλώνονται από κάτω σε κάτοψη, σε μια νέα σχέση με το φως του ήλιου,

για το γλυκό ονειροπόλημα, το άσκοπο αδιάκοπο αγνάντεμα,

για την αίσθηση που έχει ο άνθρωπος ότι το σημείο από το οποίο παρατηρεί τον κόσμο, βρίσκεται εκεί έξω, πάνω από τα σύννεφα, την ώρα που απλώς κοιτάζει από το παράθυρο του αεροπλάνου με το σώμα ακίνητο, νιώθοντας τη συνείδησή του να ίπταται πάνω από τον κόσμο, να αποκτά ψευδαισθησιακά υπερβατικό χαρακτήρα εποπτείας των πάντων,

για την ολοένα αυξανόμενη ένταση και καθαρότητα της φανταστικής μουσικής σ ύνθεσης που ακούει μέσα στο μυαλό του μέχρι τελικά να χαθεί, υποκύπτοντας στον μηχανικό ήχο του αεροπλάνου που παρεμβάλλεται ξαφνικά όταν το σώμα πρέπει να ξεμουδιάσει, να ξυπνήσει ξανά στην πραγματικότητα των φυσικών του ορίων, όταν το αεροπλάνο αρχίσει την διαδικασία της προσγείωσης.»

 

Νεφέλη Δημητριάδη

Αθήνα, Νοέμβριος 2016

 

Τεχνική υποστήριξη διαδραστικού φωτισμού: Γιώργος Αποστολάκος

 

ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή 15:00 – 20:00, Σάββατο 12:00 – 16:00

 On Wednesday, 02nd November 2016 at 19:30, Ileana Tounta Contemporary Art Center presents the first art-VR installation of Nefeli Dimitriadi entitled Planescapes, curated by Thanasis Moutsopoulos.

 

The show will run until 19th November 2016.

 

 Nefeli Dimitriadi’s research on virtual landscapes led to the virtual reality art environment entitled Planescapes. In her installation the artist is experimenting with the aesthetics of the virtual reality space using visual arts, video and virtual reality technologies, to adress the experience of flying over real and virtual landscapes.

 

 The exhibition consists of an interactive lighting installation, with distance measuring sensors following the gaze / step of the spectator and revealing painted aerial landscapes, of a video where the viewer watches a flight over endless lands and sea, and of a virtual reality flight simulation.

 

 In her virtual reality environment Nefeli Dimitriadi attempts to re-create/simulate the seamless, nearly disembodied, experience of flying in the confined space of an airplane, where the human body, immobilized in the airplane seat, hovers imaginatively through his gaze over the land.

The feeling of immersion is reinforced by the use of a virtual reality headset, Oculus DK2, along with the integration of elements taken from her aerial paintings, used as textures in the three-dimensional space.

 

 "If I had to put into words the experience of a long flight over the land, sea and clouds, where the perception of the limits of our body and gaze are redefined, I would speak:

of the sensation of numbness of a body in the inhibiting condition of entrapment in a airplane seat,

of the buzzing sound of machines and of the disjointed unnatural sounds in which the brain seeks sound patterns and gradually begins to hear a melody emerging through this constant humming,

of the gaze overlooking the endless landscapes spread down below like a plan, in a new relation with the sunlight,

of the sweet reverie, the aimless ceaseless contemplation,

of the sense that the observation point of the world is out there, above the clouds, when one is just looking out of a plane window with his body still, feeling as if his consciousness is hovering over the world, acquiring an illusionary transcendental feeling of overview,

of the increasing intensity and clarity of this imaginary musical composition in his mind, until eventually it fades, succumbing to the sudden interference of the mechanical sound of the airplane when the body has to recover from numbness, has to wake up again and return to its physical boundaries, as the plane begins the landing process."

 

Nefeli Dimitriadi

Athens, November 2016

 

Interactive lighting technical support: George Apostolakos

 

Visiting hours: Tue - Fri: 15:00 – 20:00, Saturday: 12:00 – 16:00