ABOUT

CONTACT

SUBSCRIBE

ArtNEWS

 "Clash of Clans"

 Micha Cattaui & Pasi Orrensalo

 

 ΔΛ gallery

 

 Opening: Friday, 12 October 2018 at 20:00

 Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, 8-11μμ

 Duration: 12 October to 17 November 2018

 Διάρκεια έκθεσης: 12 Οκτωβρίου έως 17 Νοεμβρίου 2018

 

Η ΔΛ gallery στον Πειραιά και η γερμανική Mirko Mayer Gallery παρουσιάζουν μια σειρά έργων ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των καλλιτεχνών Micha Cattaui, ελληνικής και αιγυπτιακής καταγωγής, και του Φινλανδού Pasi Orrensalo.

 

Το ταξίδι μας σε αυτόν τον πλανήτη είναι σχετικά σύντομο. Οι καταναλωτικές μας συνήθειες όμως αφήνουν ένα θλιβερό αποτύπωμα έντονα ορατό στους σωρούς απορριμμάτων που βρίσκουμε στις μάντρες. Για τον Pasi, οι σωροί αυτοί δεν είναι απλώς ενσάρκωση της αλόγιστης κατανάλωσης — είναι ίχνη της ιστορίας του καθενός μας.

 

Σήμερα, σχεδόν όλες οι εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, από την πολιτική ως την επιστήμη, έχουν αλλάξει και βελτιωθεί σημαντικά. Οι μοντέρνοι και οι σύγχρονοι καλλιτέχνες στρέφονται συχνά στην αρχαιοελληνική γλυπτική ως αφετηρία έμπνευσης.

 

Αν συγχωνεύσει κανείς την προσέγγιση του Pasi στην αλόγιστη κατανάλωση με την αντίληψη του Micha για την ελληνική αρχαιότητα από μια σημερινή σκοπιά, το αποτέλεσμα είναι ένα νέο σώμα δουλειάς που αφηγείται την Ιστορία και ταυτόχρονα ατενίζει το μέλλον.

 

Τα πεταμένα αντικείμενα, όπως και τα μηνύματα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, αφορούν τους ανθρώπους κάθε ηλικίας, φυλής και κοινωνικής τάξης. Δεν κάνουν διακρίσεις, ενώ αφήνουν το αναμφισβήτητο, παντοτινό τους ίχνος στην κοινωνία μας.

 

Ο Pasi Orrensalo είναι ένας αφηγητής που χρησιμοποιεί τη φωτογραφία για να διηγηθεί ιστορίες φιλτραρισμένες μέσα από την ιδιαίτερη προσέγγισή του στη ζωή. Οι φωτογραφίες του Pasi δείχνουν έναν κόσμο γεμάτο χιούμορ, χαρά και συναισθήματα. Αντί να επεξεργάζεται τις λήψεις του, ο Orrensalo αφήνει το προσκήνιο στο ίδιο το αφήγημα. Καθώς τα έργα του αναπτύσσονται επί μακρά χρονικά διαστήματα, οι ιστορίες μεγαλώνουν και η πλοκή τους αλλάζει. Και όπως κά¬θε καλός αφηγητής, ο Orrensalo πιστεύει ότι κύριος στόχος της δουλειάς του είναι να πυροδοτεί συναισθήματα. Η ζωή είναι γεμάτη πάθος και χιούμορ — αν τη δει κανείς από τη σωστή γωνία.

 

Με τα νέα του έργα, ο Micha Cattaui γεφυρώνει το αίσθημα καλλιτεχνικής τελειότητας που έχει κανείς για την αρχαία Ελλάδα και το συνδέει με τη σημερινή κοινωνία της μαζικής κατανά¬λωσης. Το αποτέλεσμα είναι μια συνεργασία και συνομιλία τριών στοιχείων: του γλυπτού, μιας ‘’ποπ’’ φωτογραφίας του γλυπτού και μια λήψη στον χώρο του μουσείου με το γλυπτό να εικονίζεται όπως θα ήταν στο αρχικό του περιβάλλον. Τα τρία αυτά στοιχεία, παρότι βασίζονται στο ίδιο γλυπτό, επιτρέπουν διαφορετική πολιτική έκφραση στο κάθε επιμέρους έργο.

 

 

 

Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη 12:00 – 20:00

Παρασκευή 12:00 – 20:00

Σάββατο 12:00 – 17:00

 

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.

 

DL Gallery of Piraeus and Mirko Mayer Gallery of Germany are proud to present a series of works that are the result of a collaboration between artists Micha Cattaui of Greek and Egyptian origins and Pasi Orrensalo of Finland.

 

Our journey on this planet is a relatively short one. Our consumption habits do leave a sad imprint of our path that is hopelessly visible in piles of waste found on scrap yards. For Pasi, those piles aren’t merely an incarnation of reckless consumption – they are traces of our life stories.

 

Today, almost every aspect of human activity from politics to science has changed and improved significantly. Contemporary and modern artists have repeatedly used sculptures from Greek antiquity as the starting point for their inspiration.

 

When you merge Pasi’s vision of reckless consumption with Micha’s perception of Greek Antiquity as seen today, you get a new body of work that tells a story about history while at the same time watching the future.

 

Scrap items, just like the message from Greek philosophers, have been used by people of all ages, races, and social classes, making no discriminations and leaving their undeniable, everlasting fingerprint on our society.

 

About Pasi Orrensalo:

 

Pasi is a storyteller. He uses photography to tell stories that are filtered through his distinctive view on life. Pasi’s photographs show a world that is full of humor, joy and feelings. Instead of editing his photographs, Orrensalo lets the story take the center stage. As the projects are shot over a long period of time, the stories grow and the plots diversify. Like all good storytellers, Orrensalo also feels that the most important objective of his work is to touch on people’s feelings and emotions. Life is full of passion and humor – when viewed from the right angle.

 

About Micha Cattaui:

 

With Micha’s new works, the artist bridges that sense of artistic perfection one sees in Ancient Greece and merges it with our modern society of mass consumerism. The result is a collaboration and a conversation among three bodies of work; the sculpture, a “pop” photograph of the sculpture and a museum location shoot where the sculpture is imagined back into “context”. All three items, although based on the same sculpture, allow for a different political expression in each individual artwork.

 

 

 

Opening hours: Thursday 12:00 – 20:00

Friday 12:00 – 20:00

Saturday 12:00 – 17:00

 

Admission to the exhibition is free.