ABOUT

CONTACT

SUBSCRIBE

ArtNEWS

 MICHALIS ZACHARIAS

 "Mostly Harmless"

 Ιleana Tounta Contemporary Art Center

  28 Σεπτεμβρίου - 04 Νοεμβρίου 2017

 

 

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου στις 19:30, εγκαινιάζεται στον ισόγειο χώρο του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα η ατομική έκθεση του Μιχάλη Ζαχαρία με τίτλο Mostly Harmless*.

 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 04 Νοεμβρίου 2017.

 

 

“Η παρόρμηση του μοντερνισμού, μας λένε από την άλλη μεριά, έχει εξαντληθεί. Οποιοσδήποτε πιστεύει ότι είναι avant-garde μπορεί να διαβάσει την ίδια του την διαταγή εκτέλεσης. Αν και θεωρείται οτι το avant-garde ακόμα εξαπλώνεται, δεν φαίνεται να είναι πλέον δημιουργικό. Ο μοντερνισμός είναι κυρίαρχος, αλλά νεκρός.”

Το Μοντέρνο –Ένα Ημιτελές Έργο, Jürgen Habermas

 

Αν και ο μοντερνισμός ως αντίκτυπος, κυριαρχεί στην δυτική κουλτούρα και τα περισσότερα χαρακτηριστικά του μπορούν να εντοπιστούν ως ηχώ παντού, φαίνεται πως αυτή η ηχώ φιλτράρεται και αντικατοπτρίζεται με ένα τρόπο που η ουτοπική παρόρμηση –για να χρησιμοποιηθεί η περιγραφή του Fredric Jameson για το μοντερνιστικό όραμα- εκφράζεται στην εποχή μας με έναν ουδέτερο τρόπο, άοπλη και απογυμνωμένη από την ριζοσπαστικότητα της.

 

Τα τελευταία χρόνια, γίναμε μάρτυρες μιας νοσταλγίας του avant-garde, μιας πιο άμεσης αναδιατύπωσης του μοντερνισμού, αισθητικά πιο κοντά στις απαρχές του, και όλες οι προαναφερθείσες παρατηρήσεις μοιάζει να ισχύουν περισσότερο από ποτέ. Η έκθεση του Μιχάλη Ζαχαρία Mostly Harmless είναι ένα σύνολο δουλειάς που ασχολείται με τη συγκεκριμένη θεματική, σχολιάζει την ιστορική αξία του μοντερνισμού και ειδικότερα το πώς τον αντιλαμβανόμαστε και τον επαναπροσδιορίζουμε.

 

Η έκθεση αποτελείται από έξι “σημειώσεις”, που ποικίλουν από εκτυπωμένες σελίδες σε εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους και εγκαταστάσεις στον χώρο, όπου αναγνωρίζεται ως δόγμα ένα σύστημα πεποιθήσεων βασισμένων σε νεωτεριστικά/μοντερνιστικά οράματα, συγχρόνως με την επίγνωση της μεταμοντέρνας ταυτότητας που καθορίζει την σύγχρονη κουλτούρα. Όσο πιο αντιφατικά γίνεται, σε ένα δίπολο που ορίζεται απλώς ως ο μοντερνισμός εναντίον της πραγματικότητας, δημιουργείται μια αντίθεση, που θέτει την αισθητική του μοντερνισμού σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όπου το όραμα πίσω από την αισθητική διαλύεται σε ένα μείγμα που παράγει ειρωνεία. Σχηματίζοντας πάντα ένα ζευγάρι δεδομένα, μια εμβληματική εικόνα ή έννοια του avant-garde και ένα περιβάλλον που τείνει να απορροφά την ριζοσπαστικότητα της εικόνας, τα έργα παράγουν ένα σχόλιο πάνω στο πώς η σύγχρονη κουλτούρα ενσωματώνει τον μοντερνισμό.

 

 

*Mostly Harmless είναι ο όρος με τον οποίο περιγράφεται η Γη στον ηλεκτρονικό οδηγό διαστημικών ταξιδιών The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, από την ομώνυμη σειρά βιβλίων του Douglas Adams.

 

ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή 15:00 – 20:00, Σάββατο 12:00 – 16:00

“The impulse of modernity, we are told on the other hand, is exhausted; anyone who considers himself avant-garde can read his own death warrant. Although the avant-garde is still considered to be expanding, it is supposedly no longer creative. Modernism is dominant but dead.”

Modernity-An Incomplete Project, Jürgen Habermas

 

Although modernism as an impact dominates western culture and most of its characteristics can be traced as echoes everywhere, it appears that these echoes are filtered and reflected in a way that the Utopian impulse -to use Fredric Jameson's description of the modernist vision- seems nowadays to be expressed in a neutralized way, unarmed and stripped of its radicality.

 

We have witnessed an avant-garde nostalgia in recent years, a more direct revision of modernism, aesthetically closer to its origins, and all the above observations seem more legitimate than ever. Michalis Zacharias’ Mostly Harmless is a body of work that deals with this subject, comments on the historical value of modernism and especially on how we perceive it and redefine it.

 

The exhibition consists of six “notes”, which vary from printed pages to large scale prints and installations, where a system of beliefs based on modernist visions as doctrine is recognized, along with the awareness of the post-modern identity that defines contemporary culture. As contradictory as possible, in a dipole explained simply as modernism versus reality, a juxtaposition is created, which sets the aesthetics of modernism in a specific context, where the vision behind the aesthetics dissolves in a mixture that produces irony. Forming always a pair of data, an iconic image or notion of the avant-garde and a surrounding context that tends to absorb the image’s radicality, the works generate an annotation on how contemporary culture integrates modernism.

 

 

*Mostly Harmless is the description of planet Earth in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, the electronic space-travel guide in the series of books The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams.

 

Visiting hours: Tue - Fri: 15:00 – 20:00, Saturday: 12:0