ABOUT

CONTACT

SUBSCRIBE

ArtNEWS

 Manolis Baboussis - Μανώλης Μπαμπούσης

 "Attention, works in progress - Προσοχή εκτελούνται έργα"

 

  Alatza Imaret - Municipal Gallery of Thessaloniki

 Αλατζά Ιμαρέτ - Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης

 

 Curated by art historian Emmanuel Mavrommatis

 Eπιμέλεια του Ιστορικού της τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτη

 

 Opening: Monday, October 1 at 20:00

 Εγκαίνια: Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, στις 20:00

 

 Exhibition duration: October 1 – November 3, 2018

  Διάρκεια έκθεσης: 1 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2018

 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, στις 20:00, (διάρκεια μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2018, στο Αλατζά Ιμαρέτ , Τρίτη-Σάββατο, 11:00-18:00, Kασσάνδρου 91-93 ,τηλ 2310 278.570), την ατομική έκθεση του Μανώλη Μπαμπούση, '' Προσοχή εκτελούνται έργα'', στο πλαίσιο των 53ων Δημητρίων, σε επιμέλεια του Ιστορικού της τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτη.

 

Ο Μπαμπούσης γνωστός εικαστικός καλλιτέχνης, εκθέτει ένα έργο μεταβλητών διαστάσεων στον χώρο - σε διάλογο με βιντεοπροβολές σχεδίων ανατομίας, φωτογραφιών και κειμένων του, συγκροτώντας μια ενιαία μεγάλη εγκατάσταση.

 

Πολυάριθμα χάρτινα κοντάρια, φέρουν στην κορυφή τους την εικόνα του ίδιου προσώπου, σχηματίζοντας ένα πλήθος, ένα τέμπλο απέναντι μας που μας κοιτάζει μετωπικά. Σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η υποκρισία, οι κυνικές ανταλλαγές, φαίνεται να μας χαμογελά ή να μας δείχνει τα δόντια του, ενώ στην πραγματικότητα υφίσταται μια εξωτερική πίεση, έναν καταναγκασμό.

 

Μ’ έναν ανατρεπτικό, κριτικό και συνάμα ποιητικό λόγο, ο Μπαμπούσης με μια αποφθεγματική διατύπωση δίνει μια λαβή στο θεατή να σκεφτεί χωρίς να επιχειρεί να τον πείσει ή να τον νουθετήσει.

 

Η επιφάνεια του δέρματος σύρεται ως μια θεατρική αυλαία που αποκαλύπτει με ακρίβεια την επιστημονική ανάγνωση της ανατομίας του ανθρώπινου σώματος, της μη ορατής μορφής και λειτουργίας του. Αυτήν τη σχέση του εσωτερικού,(της πρόθεσης), και του εξωτερικού (του αποτελέσματος), ο καλλιτέχνης την μεταφέρει στο πεδίο της ποίησης, της εικαστικής έκφρασης και της κοινωνικής ζωής.

 

Στο επίπεδο της κοινωνικής ζωής ο καλλιτέχνης σχολιάζει τις εξαρτήσεις και τις δεσμεύσεις του ιδιωτικού από το δημόσιο, της καλλιτεχνικής δημιουργίας από τους θεσμούς της τέχνης.

 

Παράλληλα οι βιντεοπροβολές Ανατομίες Ι, ΙΙ, με μουσική του Joachim Latarjet, που προβάλλονται στην έκθεση, μας εγκαλούν με την ευρηματική ροή και την υπαινικτική αμεσότητα των φωτογραφικών εικόνων να προβληματιστούμε γύρω από την πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Θίγει κριτικά πολυδιάστατα ζητήματα που αφορούν τόσο τις διαφορετικές διαδρομές και εμμονές του Μπαμπούση, όσο και διαχρονικά ζητήματα της ανθρώπινης συνθήκης.

 

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης αναφέρει «...Ο Μπαμπούσης σκέπτεται δυαδικά, και στην ανάλυσή του ο συλλογισμός ορίζεται από την αντιπαράθεση του αόρατου (του μη-προσβάσιμου) και του ορατού (του προσβάσιμου) και είναι η ανατομία και το δέρμα, είναι οι φλέβες και το αίμα κ.ο.κ. δηλαδή εν τέλει, είναι η επικοινωνία του προσβάσιμου και του μη-προσβάσιμου μέσω ενός κοινού συστήματος που φαίνεται να τα οργανώνει και τα δύο...»

 

«...τα βίντεο, του Μπαμπούση, η φωτογραφία, οι συστατικές δομές και οι οργανώσεις των δομών, οι κατασκευές, τα αντικείμενα και οι συσσωρεύσεις τους, εννοούν ότι το φωτογραφικό αντικείμενο έφυγε από τον τόπο του και ότι διαχύθηκε στα αντικείμενα που το συγκροτούν: η διάχυση είναι η λειτουργία της ανάλυσης στο χώρο και ο συλλογισμός της διαχείρισης του χώρου είναι η συγκέντρωση του αρχείου των συστατικών στοιχείων μιας πρόσληψης που έγινε εκεί και της οποίας μαζεύονται -κομμάτι, κομμάτι- οι μνήμες, εδώ».

 

Η πρώτη φωτογραφική δουλειά του Μπαμπούση από μια δράση του Volterra 1973, προβλήθηκε εκείνην την εποχή ως slide show, ενώ αργότερα η εκθεσιακή παράθεση των μεγάλων διαστάσεων τυπωμάτων του, συνθέτουν έναν εννοιολογικό και πλαστικό διάλογο, ανεξάρτητα χρονολογικής ή θεματικής συνάφειας, ευνοώντας περισσότερο την ανοικτή ερμηνεία και τη δημιουργία διαφορετικών συνειρμών.

 

Ο Μανώλης Μπαμπούσης σπούδασε αρχιτεκτονική και αναστηλώσεις στη Φλωρεντία και Ρώμη. Η δουλειά του επικεντρώνεται κύρια στους θεσμούς, τη μνήμη, και το περιβάλλον. Χρησιμοποιεί τα μέσα της φωτογραφίας, σχέδια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, και κείμενα. Το 2013 παραιτήθηκε από τακτικός καθηγητής της ΑΣΚΤ, όπου δίδασκε από το 1999, φωτογραφία, διαφωνώντας με την μη ένταξη της φωτογραφίας ως κατεύθυνση της ΑΣΚΤ. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις σε Μουσεία και χώρους τέχνης, όπως στο Ρομάντσο Αθήνα 2017, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάννα Τούντα 2014, Μουσείο Μπενάκη, 2011 Νew Υork Photofestival, 2009, Camec, La Spezia, 2008, Photofestival, Bratislava,2008, Γενί Τζαμί, Mουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη, 2007. Αναδρομικές εκθέσεις σε ΜΜΣΤ, Θεσσαλονίκη και ΕΜΣΤ, Αθήνα, 2003, και έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως (συλλογή του ΕΜΣΤ), στις Galleria Nazionale d' Arte moderna e contemporanea, Ρώμη, 2018 και Fridericianum Museum, στην Documenta 14, Κάσελ, 2017, Eidos-Idées, Besançon, 2014), κ.α. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Έχουν εκδοθεί πολυάριθμες μονογραφίες του, όπως απο το ΕΜΣΤ , το Μουσείο Μπενάκη, το Camec, τις εκδόσεις εξάντα, εκδόσεις futurα και άλλες.

 

The solo exhibition ''Attention, works in progress'' of Manolis Baboussis, curated by art historian Emmanuel Mavrommatis in the context of the 53th Demetria events, opens at the Municipal Gallery of Thessaloniki on Monday, October 1 at 20:00 (through November 3, 2018; Alatza Imaret, 91-93 Kassandrou St., tel. 2310 278.570).

A well-known visual artist, Baboussis presents a three dimension work of variable dimensions in dialogue with video projections, anatomical drawings, photographs and texts, all set in a large installation.

 

Numerous paper poles with the image of the same person at the top form a throng, an iconostasis that stands frontally before us. In an age dominated by hypocrisy and cynical exchange, he seems to be smiling or showing his teeth while in effect he is subjected to external pressure, coercion.

 

Using a subversive, critical yet poetic discourse, Baboussis presents an aphorism that urges viewers to reflect without attempting to persuade or admonish them.

The skin is drawn aside like a theatre curtain to reveal a precise scientific reading of the anatomy of the human body, its non-visible form and function. This relation between inside (intention) and outside (effect) is taken by the artist to the level of poetry, visual expression and social life. On the level of social life the artist comments on the dependencies and limitations imposed by the public on the private, by art institutions on artistic creation.

The accompanying video projections Anatomies Ι, ΙΙ, with music by Joachim Latarjet, use their inventive flow and the subtle immediacy of the photographic images to call upon us to reflect on the reality we experience. It poses multifaceted issues associated with the various routes and obsessions of Baboussis himself as well as the timeless questions of the human condition.

 

Manolis Mavrommatis says that "...Baboussis thinks in a binary fashion, and his analysis is defined by the juxtaposition of the invisible (the inaccessible) and the visible (the accessible): it is the anatomy and the skin, the veins and the blood, and so on. Ultimately, it is the communication of the accessible and the inaccessible through a common system that seems to organise them both..."

 

"...the videos of Baboussis, his photography, the constituent structures and their organisation, the constructions, the objects and their accumulations—all these denote that the photographic object has left its original place and been diffused onto the objects that make it up: diffusion is the function of the analysis in space, and the reflection of space management consists in the compilation of an archive of the constituent elements of a perception that took place there and whose memories are gathered here, piece by piece".

 

The first photographic project of Baboussis from the Volterra 1973 event was shown as a slide show at the time, while the large-scale prints he presented in subsequent shows make up a conceptual and visual discourse irrespective of any chronological or thematic affinity, favouring an open interpretation and triggering diverse associations.

 

 

Manolis Baboussis studied architecture and restoration in Florence and Rome. His work focuses mainly on institutions, memory and the environment through the use of photography, drawing, constructions, installations and texts. In 2013 he resigned his post as professor at the ASFA, where he had taught photography since 1999, disagreeing with the non-inclusion of photography as a major subject. He has presented numerous solo exhibitions at museums and art spaces such as Romantso, Athens 2017, Ileana Tounta Centre for Contemporary Art 2014, Benaki Museum, 2011 Νew Υork Photofestival 2009, Camec, La Spezia, 2008, Bratislava Photofestival 2008, Museum of Photography, Thessaloniki 2007, retrospectives at the Macedonian Museum of Contemporary Art in Thessaloniki and the National Museum of Contemporary Art (EMST) in Athens, 2003, and has taken part in dozens of group shows in Greece and abroad— National Gallery of Modern and Contemporary Art, Rome 2018, and Fridericianum Museum, Documenta 14, Κάσελ, 2017,(EMST Collection), Eidos-Idées, Besançon, 2014, etc. His works can be found in private and public collections. His many monographs have been published by the EMST, the Benaki Museum, Camec, Exantas, futura and others.