Imaginary Spaces - Φαντασιακοί χώροι

 

 Σπίτι της Κύπρου

 Ξενοφώντος 2Α στο Σύνταγμα

 

 Ομαδική έκθεση του Γιάννη Βαρελά, της Ελένης Λύρα, της Ευσεβίας Μιχαηλίδου,

 του Ζάφου Ξαγοράρη, του Νίκου Παπαδόπουλου, του Ηλία Παπαηλιάκη, της Ρένας

 Παπασπύρου, της Νίνας Παππά, του Ανδρέα Σάββα και του Παντελή Χανδρή

 

 Επιμέλεια: Στρατή Πανταζή

 

 29 Μαϊου - 23 Ιουνίου 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Σπίτι της Κύπρου παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Φαντασιακοί Χώροι, σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Στρατή Πανταζή.

 

Όπως σημειώνει στο εισαγωγικό κείμενό του ο επιμελητής, στην έκθεση Φαντασιακοί Χώροι ο θεατής καλείται να εισχωρήσει στο κόσμο του καλλιτέχνη και να αντιληφθεί ότι η εικόνα ή το περιβάλλον που δημιουργεί δεν αποτελεί, όπως αναφέρει και ο Γάλλος φιλόσοφος Gaston Bachelard στο βιβλίο του Η Ποιητική του Χώρου (1957), μία απλή αντικατάσταση μίας πραγματικότητας που έχουν συλλάβει οι αισθήσεις του. Να μην εκλάβει το έργο ως ένα αντικείμενο ή ένα υποκατάστατο αντικειμένου, αλλά να το βιώσει ως μια ξεχωριστή πραγματικότητα, έναν χώρο της φαντασίας του. Η ποιητική εικόνα που δημιουργεί ο καλλιτέχνης δεν οφείλεται στη μνήμη και στα βιώματα, αντιθέτως αποτελεί μία αιφνίδια έκφραση του ψυχισμού του στη δεδομένη στιγμή. Είναι μία παρόρμηση και όχι η ηχώ του παρελθόντος.

 

Τα έργα του Γιάννη Βαρελά, της Ελένης Λύρα, της Ευσεβίας Μιχαηλίδου, του Ζάφου Ξαγοράρη, του Νίκου Παπαδόπουλου, του Ηλία Παπαηλιάκη, της Ρένας Παπασπύρου, της Νίνας Παππά, του Ανδρέα Σάββα και του Παντελή Χανδρή, αποτελούν τον προσωπικό χώρο που κατέχει και υπερασπίζεται ο δημιουργός του, όπως τον συνθέτει η φαντασία του, γοητευτικό και βιωμένο ως προς την θετικότητά του. Είναι ο χώρος όπου κατοικεί ένα μέρος της ψυχής του. Με την προσφυγή στη φαντασία, η οποία είναι ταυτόχρονα μία ζώνη μοναξιάς και σύνδεσης με τον κόσμο όπου η ονειροπόληση γίνεται πραγματικότητα, ο καλλιτέχνης (και κατ’ επέκταση ο καθένας μας) απομακρύνεται από το παρελθόν και το παρόν, αντιμετωπίζει το μέλλον και ανακαλύπτει την κατεύθυνσή του μέσα στον χαοτικό κόσμο που τον περιβάλλει.

 

Τα έργα της έκθεσης συνομιλούν μεταξύ τους ενώ το καθένα δημιουργεί το δικό του περιβάλλον, μία φαντασιακή ζώνη, μέσα στην οποία συναντάμε την πηγή έμπνευσης του κάθε καλλιτέχνη όπως τον αστικό και ιδιωτικό χώρο, τη φύση, προσωπικά βιώματα και την ίδια την τέχνη σε μια προσπάθεια να εξωτερικεύσει σκέψεις και ανησυχίες και να αγγίξει θέματα με υπαρξιακές και κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις. Το κάθε έργο αποτελεί την κατάθεση της προσωπικής αλήθειας του καλλιτέχνη, με αποτέλεσμα ο θεατής να βιώνει αυτό που εύστοχα υποστηρίζει ο ποιητής Jean Lescure, ότι «ο καλλιτέχνης δεν δημιουργεί όπως ζει, ζει όπως δημιουργεί».

 

 

Διάρκεια έκθεσης: 30 Μαΐου - 23 Ιουνίου 2017

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη: 10:00-18:00

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 10:00-15:00

Επιμέλεια: Στρατής Πανταζής

Συντονισμός: Μαρία Ραγιά

 

Με την ευγενική υποστήριξη

Συνεργάτης

Χορηγός επικοινωνίας

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

The House of Cyprus presents the group exhibition Imaginary Spaces, curated by art historian Stratis Pantazis.

 

As the curator notes, in the exhibition Imaginary Spaces, the viewers are invited to enter the world of the artist and to realize that the image or the environment created is not a pure alternative to reality captured by our senses, as Gaston Bachelard argues in his book The Poetics of Space (1957). We should not perceive the artwork as an object or a substitute of an object, but experience it as a unique reality, a space of the artist’s imagination. The poetic image created by the artist is not the result of memory and experience, but the sudden expression of his or her psyche at a given moment. It is an impulse and not the echo of the past.

 

Hence each work or environment created by Pantelis Chandris, Eleni Lyra, Efsevia Mihailidou, Nikos Papadopoulos, Ilias Papailiakis, Rena Papaspyrou, Nina Pappa, Andreas Savva, Jannis Varelas and Zafos Xagoraris is a personal space possessed and guarded by its creator, formed through his or her imagination, charming and positive in its entirety. It is the space in which part of the artist’s psyche lives. By turning to imagination – a zone of loneliness and at the same time of connection to the world, where daydreaming becomes reality – the artist (and by extension each one of us) moves away from the past and the present, faces the future and discovers his or her own path in the chaos of the world.

 

The artworks in the show open a dialogue with one another, while individually creating their own environment, an imaginary zone, where we are confronted with each artist’s source of inspiration such as urban and private space, nature, personal experience, and art-- in an effort to externalize thoughts and concerns and touch upon issues with existential and sociopolitical implications. Each work conveys the personal truth of its artist. Therefore the viewer might experience what the poet Jean Lescure argued: “an artist does not create the way he lives, he lives the way he creates”.

 

 

Exhibition Duration: 30 May - 23 June 2017

Opening Hours: Monday and Wednesday 10:00 - 18:00

Tuesday, Thursday, Friday 10:00 - 15:00

Curator: Stratis Pantazis

Co-ordination: Maria Raga

 

 

With the kind support of

In collaboration with

Media sponsor

THE J. F. COSTOPOULOS FOUNDATION