ABOUT

CONTACT

SUBSCRIBE

ArtNEWS

 Ioannis Lassithiotakis / Γιάννης Λασηθιωτάκης

 

 "Ideal Lines / Ιδανικές γραμμές"

 

 ΔΛ GALLERY

 

 Official opening: Friday, 23 November 2018 at 20:00 / Εγκαίνια: Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:00

 Duration: 23 November 2018 to 26 January 2019 / Διάρκεια: 23 Νοεμβρίου 2018 έως 26 Ιανουαρίου 2019

 

 

DL Gallery presents on Friday 23 November 2018 the solo exhibition of Ioannis Lassithiotakis titled « Ideal Lines ».

 

In his new exhibition Ioannis Lassithiotakis presents mainly large-scale works, austere in their rendering and focused on the conceptual and aesthetic importance of monochrome surfaces on which a primordial, archetypal element of human expression is often inscribed: the line.

 

The works on show come in two series. In one the paint is spread on the surface in an abstract manner to produce pious monochromatic rites; the other series seems to be defined by drawing, with the outline sometimes surrounding the entire canvas or elsewhere with large shapes of black and white coexisting in a harmonious yet enigmatic relationship with one another.

 

This new body of work reflects the quests of Ioannis Lassithiotakis on issues pertaining to human relations, death, absence but also Art itself, presented in a mature way in terms of both content and aesthetic. His compositions, thoroughly researched and conceptually apt, increasingly attract international interest from galleries and the press.

 

As Dr. Haris Hatziioannou points out in his text for the accompanying catalogue: '' In the abstract language used by Lassithiotakis the fundamental visual elements (point, line, plane, color) have a power to speak on their own. This language of course comes from a tradition that originates from Suprematism, Constructivism and Bauhaus and passes, closer to our age, through Minimalism and Conceptual Art. Knowledge of this tradition and of the contemporary languages of art helps, but this does not mean that the intake of the works depends exclusively on such knowledge. Non-expert viewers that are both eager and sensitive enough will certainly be able to ‘listen to’ and understand this language, discerning its main characteristics. ''

 

 

Opening hours: Thursday 12:00 – 20:00

Friday 12:00 – 20:00

Saturday 12:00 – 17:00

 

Admission to the exhibition is free.

Η ΔΛ Gallery παρουσιάζει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 την ατομική έκθεση του Γιάννη Λασηθιωτάκη με τίτλο «Ιδανικές γραμμές».

 

Στην καινούργια του έκθεση ο Γιάννης Λασηθιωτάκης δημιουργεί έργα μεγάλων κυρίως διαστάσεων, λιτά στην διατύπωση τους που επικεντρώνονται στην εννοιολογική και αισθητική σημασία της μονοχρωματικής επιφάνειας, όπου επάνω της συχνά εγγράφεται ένα πρωτογενές και αρχετυπικό στοιχείο της ανθρώπινης έκφρασης: η γραμμή.

 

Τα έργα που παρουσιάζονται βασίζονται σε δύο βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα το χρώμα απλώνεται αφαιρετικά στην επιφάνεια του έργου, δημιουργώντας κατανυκτικές, μυσταγωγικές μονοχρωμίες, ενώ η δεύτερη ενότητα φαίνεται να χαρακτηρίζεται από το σχέδιο, άλλοτε το περίγραμμα που περικλείει συχνά ολόκληρη την επιφάνεια του πίνακα και άλλοτε μεγάλα σχήματα με το μαύρο και το άσπρο να συνυπάρχουν σε μία αρμονική αλλά και αινιγματική σχέση μεταξύ τους.

 

Ο Γιάννης Λασηθιωτάκης στην καινούργια του δουλειά εκφράζει τις αναζητήσεις του πάνω σε θέματα που αφορούν τη σχέση των ανθρώπων, το θάνατο, την απουσία αλλά και την ίδια την Τέχνη με ώριμο τρόπο, όσον αφορά την αισθητική και το περιεχόμενο των έργων του. Οι συνθέσεις του, ιδιαίτερα μελετημένες και εύστοχες εννοιολογικά, κεντρίζουν με το απλό και χαμηλόφωνο ύφος τους ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των γκαλερί και του τύπου διεθνώς.

 

O Δρ. φιλοσοφίας Χάρης Χατζηιωάννου στο κείμενο που συνοδεύει τον κατάλογο της έκθεσης μεταξύ άλλων αναφέρει: '' Στην αφαιρετική εικαστική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Λασηθιωτάκης τα βασικά ζωγραφικά στοιχεία (σημείο, γραμμή, επίπεδο, χρώμα) έχουν τη δύναμη να μιλήσουν από μόνα τους. Η γλώσσα αυτή βεβαίως προέρχεται από την παράδοση που ξεκινά από το Σουπρεματισμό, τον Κονστρουκτιβισμό και το Μπάουχαους και περνά, πιο κοντά στην εποχή μας, από το Μινιμαλισμό και την Εννοιολογική Τέχνη. Η γνώση της παράδοσης και της σύγχρονης γλώσσας της ζωγραφικής βοηθά, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η πρόσληψη των έργων εξαρτάται αποκλειστικά από αυτήν. Οι μη ειδικοί θεατές που έχουν την ευαισθησία και τη διάθεση σίγουρα θα «ακούσουν» και θα αντιληφθούν τη γλώσσα του ζωγράφου, διακρίνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά της. ''

 

 

Ώρες Λειτουργίας: Πέμπτη 12:00 - 20:00

Παρασκευή 12:00 - 20:00

Σάββατο 12:00 - 17:00

 

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.