Danae Stratou  / Δανάη Στράτου

 UPON THE EARTH UNDER THE CLOUDS  /  ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ

  Aisxylia Festival 2017 /  Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017

 Opening: Friday 9 June at 20:00, Free Entrance

  Duration: 9 June - 30 July & 19 August - 15 October

  Visiting Hours: 18:00 - 23:00

  Palaio Elaiourgeio (Old Oil Mill) Eleusis

 

  Εγκαίνια: Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 20:00, Είσοδος Ελεύθερη

  Διάρκεια: 9 Ιουνίου - 30 Ιουλίου & 19 Αυγούστου - 15 Οκτωβρίου

  Ώρες : 18:00- 23:00

  Παλαιό Ελαιουργείο, Παραλία Ελευσίνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danae Stratou

UPON THE EARTH UNDER THE CLOUDS

Aisxylia Festival 2017

Opening: Friday 9 June at 20:00, Free Entrance

Duration: 9 June - 30 July & 19 August - 15 October

Visiting Hours: 18:00 - 23:00

Palaio Elaiourgeio (Old Oil Mill) Eleusis

 

 

We are pleased to announce the opening of Danae Stratou’s, site-specific installation Upon the Earth Under the Clouds at Palaio Elaiourgeio, Eleusis, within the context of Aisxylia Festival 2017.

 

Upon the Earth Under the Clouds is a large-scale site-specific installation conceived for the Old Mill and the city of Eleusis. Using water and soil as its core materials and ceramic pots as its dominant morphological feature, the work enters into a dialogue with the rich history of Eleusis, from antiquity to the long industrial history of the city and its present-day structure. Woven into its narrative are the myth of Demeter and Persephone, mortality, the notion of voyaging, the existential quest for a destination, and migration, not only as a defining feature of the city’s history, but also as a repeated historical occurrence.

Through this project, the artist aims to connect past and present, using water as the conduit. Reflecting the sky above, the water’s surface joins earth and sky, the out-of-reach with the tangible and, by extension, the imaginary and the real, mortality and the transcendent, the familiar and the unknown. Flowing water moves and carries us along with it, crossing and connecting places and civilizations. It reflects the vastness of space and hints at the “vast”, eternal flow. It alludes to those communal experiences which bridge conflicts and differences: angst and the adventure that is life, shared by everyone “upon the earth under the clouds”. Stretching out from across the Old Mill, the sea is one of the watery elements conceptually linking the beginning and the end of the installation, being its symbolic entrance and exit.

Water also acts as a means to explore Space, a dimension that permeates Danae Stratou’s body of work. Space here is a specific place that resonates with history, brimming with human stories of various cultural and psychological hues tied to human settlement, birth, co-existence and how people build their lives. The viewer becomes the sensitive receiver of all these aspects and is urged to consider how space influences thought and, conversely, how thought and man’s presence affect space.

Upon the Earth Under the Clouds is a contemporary installation. Its sparseness aims to capture the significance of fundamental questions about life. Focusing on these, incorporating the specific into the general, it hopes to contribute to a viewing of reality with greater clarity and perceptiveness.

Finally, the work is an opportunity to ponder on larger issues such as the role of art in a time of crisis, the political and ethical aspects of art and the way in which the production of a work of art can involve a local community and the resources of a region, particularly in the present circumstances.

 

Collaborators:

Curator: Alexandra Koroxenidis

Landscape implementation design & supervision: ECOSCAPES

Handmade ceramic pots production: Pottery Art Houlakis

Sound Design: Studio 19

Lighting: No Dark

Project Management & Communication: Medianeras

Executive Production: Vital Space & Medianeras

Video Documentation: Panos Kallitsis

 

 

For more information visit www.aisxylia.gr

 

Danae Stratou was born in Athens, Greece, studied at Central St. Martins School of Art, London Institute, acquiring her BA (Hons) in Fine Art - Sculpture, (1983-1988) and has been Adjunct Professor at the Superior School of Fine Arts (Masters of Fine Arts Degree), Athens, Greece, since 2007.

Her work consists of large-scale installations and tactile audio-visual environments. She has exhibited widely, including in the 48th Venice Biennale, Italy (1999), the 1st Valencia Biennale, Spain (2001), the Bienal International del Deporte en el Arte - BIDA 2005 Seville, Spain (2005), the 5th International Biennial of Contemporary Art, Gyumri, Armênia (2006), the 1st Thessaloniki Biennale, Greece (2007), La Verriere, (Fondation D’ Enterprise Hermes) - Solo Show, Belgium (2010), Istanbul - Culture Capital of Europe 2010 International Program, Turkey (2010), the Adelaide International Festival 2012: Restless, Australia (2012), the Annual International show Icastica, Arezzo, Italy (2015). In 2010 she initiated and co-founded the non-profit organization Vital Space, a global, interdisciplinary, cross-media art platform addressing the pressing issues of our time.

She is one of the three members of the D.A.ST Arteam collaborative, who created Desert Breath, one of the largest Land Art projects on the planet, covering 100,000 m2, located in the eastern Egyptian Sahara bordering the Red Sea, Egypt (1997).

Recent distinctions include the Runner Up Prize in the National Public Art Competition for the airport high street of the City of Austin Bergstrom International Airport, Texas, USA (2014) and the Commission’s Panel Award in 18th Biennale of Cerveira, Portugal (2015) awarded to the video installation The Globalising Wall.

Δανάη Στράτου

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ

Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017

 

Εγκαίνια: Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 20:00, Είσοδος Ελεύθερη

Διάρκεια: 9 Ιουνίου - 30 Ιουλίου & 19 Αυγούστου - 15 Οκτωβρίου

Ώρες : 18:00- 23:00

Παλαιό Ελαιουργείο, Παραλία Ελευσίνας

 

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 στις 20:00 εγκαινιάζεται το έργο της Δανάης Στράτου με τίτλο Πάνω στη Γη Κάτω από τα Σύννεφα, το οποίο πραγματοποιείται στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017.

 

.Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας in situ εγκατάσταση, ειδικά φτιαγμένη για το Παλαιό Ελαιουργείο και την Ελευσίνα. Με βασικά υλικά το χώμα και το νερό, και με κυρίαρχο μορφολογικό στοιχείο το πήλινο αγγείο, το έργο έρχεται σε διάλογο με την πλούσια ιστορική διαστρωμάτωση της Ελευσίνας από την αρχαιότητα ως τη μακροχρόνια βιομηχανική ιστορία της πόλης και τη δομή της σήμερα. Εμπλέκει στην «αφήγησή» του τον μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης, τη θνητότητα, την έννοια του ταξιδιού, την υπαρξιακή αναζήτηση ενός προορισμού και τη μετανάστευση ως φαινόμενο που καθόρισε την ιστορία της περιοχής αλλά που επίσης επαναλαμβάνεται σε όλη την διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας.

 

Μέσα από το έργο η καλλιτέχνης επιδιώκει να συνδέσει το παρελθόν με το τώρα, με ενοποιητικό στοιχείο το νερό. Η αντανάκλαση του ουρανού στην επιφάνειά του, συνδέει την γη με τον ουρανό, το μακρινό με το κοντινό και κατ’ επέκταση το φαντασιακό με το πραγματικό, τη θνητότητα με το υπερβατικό, το οικείο με το ανοίκειο. Το νερό που κινείται ταξιδεύει και μας ταξιδεύει, διασχίζει και ενώνει τόπους και πολιτισμούς. Καθρεφτίζει την απεραντοσύνη του χώρου και υπαινίσσεται την «απέραντη», αέναη ροή. Παραπέμπει στα κοινά στοιχεία που γεφυρώνουν συγκρούσεις και διαφορές: στην αγωνία και την περιπέτεια της ύπαρξης που είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους που ζούνε «πάνω στην γη και κάτω από τα σύννεφα». Το νερό, η θάλασσα που απλώνεται απέναντι από το παλαιό Ελαιουργείο ενώνει την αρχή και το τέλος του έργου καθώς αποτελεί την συμβολική αρχή αλλά και την κατάληξη του.

 

Το νερό αποτελεί επίσης και μέσο διερεύνησης του χώρου, μία διάσταση που διαποτίζει ως προβληματική το σύνολο του έργου της Δανάης Στράτου. Ο χώρος είναι φορτισμένος με ιστορία και με ιστορίες ανθρώπων, με πολιτιστικές και ψυχολογικές αποχρώσεις. Ο χώρος έχει σχέση με την κατοίκηση, με την καταγωγή, με τη συνύπαρξη και με το πώς δομείται η ζωή των ανθρώπων. Το έργο καθιστά το θεατή ευαίσθητο δέκτη όλων αυτών των πτυχών και τον ωθεί στο να σκεφθεί το πώς ο χώρος επηρεάζει την σκέψη του και πώς αντίστροφα, επενεργεί ο ίδιος πάνω σε αυτόν.

 

Η εγκατάσταση Πάνω στη Γη Κάτω από τα Σύννεφα είναι ένα σύγχρονο, αφαιρετικό έργο. Η λιτότητά του αποτυπώνει μεταφορικά τη σημασία που έχουν θεμελιώδη ζητήματα της ύπαρξης. Η εστίαση σε αυτά, η ένταξη του συγκεκριμένου στο γενικό ενδεχομένως να συμβάλλει στο να δει κανείς την πραγματικότητα με μεγαλύτερη διαύγεια και διεισδυτικότητα.

 

Μέσα από ένα τέτοιο έργο εγείρονται, τέλος, ευρύτερα θέματα όπως ο ρόλος της τέχνης σε μία εποχή κρίσης, η πολιτική και ηθική χροιά της τέχνης, η ικανότητα της να ενεργοποιεί την μνήμη και να ευαισθητοποιεί την ιστορική συνείδηση αλλά και ο τρόπος που η παραγωγή ενός καλλιτεχνικού έργου εμπλέκει την κοινότητα και το ανθρώπινο δυναμικό μίας περιοχής ειδικά υπό τις σημερινές συνθήκες.

 

Συνεργάτες:

Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Κοροξενίδη

Μελέτη εφαρμογής & Επιβλεψη διαμόρφωσης τοπίου : ECOSCAPES

Κατασκευή χειροποίητων πήλινων αγγείων: Pottery Art Χουλάκης

Σχεδιασμός Ήχου: Studio 19

Φωτισμός: No Dark

Project Management και Επικοινωνία: Medianeras

Εκτέλεση Παραγωγής: Vital Space & Medianeras

Video Documentation: Πάνος Καλλίτσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.aisxylia.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και οπτικό υλικό επικοινωνήστε με την Γεωργία Βουδούρη μέσω email στο georgia@medianeras.gr και τηλεφωνικά στο 6936711143.

 

Η Δανάη Στράτου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Καλές Τέχνες με ειδίκευση στη Γλυπτική και τις εγκαταστάσεις στο Central St. Martins College of Art and Design του Λονδίνου (1983-1988). Από το 2007 έως το 2013 δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΜΕΤ) στην Αθήνα.

Δημιουργεί μεγάλης κλίμακας εικαστικές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα δουλεύοντας με διάφορα μέσα. Η δουλειά της εκτίθεται συστηματικά διεθνώς συμπεριβαλαμβανομένων των: 48η Mπιενάλε της Βενετίας, Ιταλία (1999), 1η Mπιενάλε της Βαλένθια, Ισπανία (2001), 1η Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (2007), La Verriere (Fondation D’ Enterprise Her- mes), Βέλγιο (2010, ατομική έκθεση), Διεθνές Φεστιβάλ της Αδελαϊδας – Restless, Αυστραλία (2012), Ετήσια Διεθνή Έκθεση Ιcastica στο Αρέτσο, Ιταλία (2015). Το 2010 ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vital Space, μια καλλιτεχνική - διεπιστημονική πλατφόρμα που δραστηριοποιείται διεθνώς με σκοπό να προσεγγίσει τα ζωτικά ζητήματα της εποχής μας και να προβάλλει στο ευρύτερο κοινό την καλλιτεχνική οπτική.

 

Ως ένα από τα τρία μέλη της ομάδας D.A.ST. Arteam δημιούργησε το Desert Breath ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Land Art στον πλανήτη, που καλύπτει 100.000 m2, στην Αιγυπτιακή Σαχάρα κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα, Αίγυπτος (1997).

 

Πρόσφατες διακρίσεις περιλαμβάνουν το δεύτερο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό για δημόσια εικαστική παρέμβαση στην κεντρική οδό του αεροδρόμιου της πόλης Όστιν του Τέξας, Η.Π.Α, (2014) καθώς και το Βραβείο Επιτροπής στην 18η Μπιενάλε της Σερβέιρα, Πορτογαλία (2015) για την βιντεο-εγκατάσταση The Globalising Wall.