ABOUT

CONTACT

SUBSCRIBE

ArtNEWS

 "CURIOSITY"

 -ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΝΟΣ 2016

  TINOS QUARRY PLATFORM - ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 -INTERNATIONAL ARTIST RESIDENCY PROGRAM TINOS 2016

  TINOS QUARRY PLATFORM - CULTURAL FOUNDATION OF TINOS

 

 -Καλεσµένος επιµελητής, TQP 2016

  Αλέξιος Παπαζαχαρίας

 -Guest Curator, TQP 2016

  Alexios Papazacharias

 

  Εγκαίνια: Σάββατο, 2 Ιουλίου στις 20:00

  Διάρκεια: 02.07.16 - 31.10. 16

 

  Opening: Saturday, July 2 at 20:00

  Duration: Jule 17 – October 31, 2016

 

source:

tinos quarry platform

Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του Tinos Quarry Platform σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Curiosity.

 

Η περιέργεια επηρεάζει πολλά. Ανακαλύψεις, καινοτοµίες, κουτσοµπολιά, έρευνες, πειράµατα και µερικές άτυχες µα βέβαιες γάτες, είναι µόνο ένα µικρό µέρος όλων όσων οφείλουν την ύπαρξή τους σε αυτή. Η περιέργεια και η πρόσκληση από το Tinos Quarry Platform έφτασαν την ίδια στιγµή. Η Τήνος είναι ένα νησί που δεν είχα πάει. Το σκέφτηκα ξανά και ξανά και ξανά και η περιέργεια επέµεινε.

 

Τα αποτελέσµατα της περιέργειας µοιάζουν απεριόριστα και χαοτικά για να προσδιοριστούν, αλλά το Google παρέχει µια εικόνα της. Η περιέργεια µοιάζει µε ένα όχηµα εξερεύνησης σταλµένο από τη Γη στον Άρη. Το Google δεν λέει ψέµατα.

 

Αντίθετα µε τους προκατόχους του που έψαχναν για συγκεκριµένες απαντήσεις, η αποστολή του Curiosity (περιέργεια) είναι να παρέχει µια πιο καθαρή εικόνα του Άρη συλλέγοντας µια µεγάλη γκάµα διαφορετικών δεδοµένων. Παροµοίως το residency και η έκθεση αναπτύσσονται γύρω από την περιέργεια ως όχηµα για ευρύτερη εξερεύνηση, δίνοντας στους καλλιτέχνες την ελευθερία να δηµιουργήσουν την δική τους µέθοδο προσέγγισης της θεµατικής.

 

Η Τήνος εξερευνάται από καλεσµένους καλλιτέχνες που µοιράζονται διαφορετικά επίπεδα οικειότητας µε το νησί. Κάποιοι ζουν στο εξωτερικό, κάποιοι είναι Έλληνες, µερικοί έχουν έρθει στην Ελλάδα, κάποιοι ποτέ, κάποιοι µένουν στο νησί και µερικοί έρχονται κάθε χρόνο. Τα επίπεδα οικειότητας είναι για την περιέργεια, ότι οι διαφορετικές ρυθµίσεις σε ένα µικροσκόπιο ή τηλεσκόπιο, αναλόγως µε το τι σκοπεύει να µελετήσει κανείς και που ακριβώς βρίσκεται.

 

Αλέξιος Παπαζαχαρίας

Καλεσµένος επιµελητής, TQP 2016

 

Συµµετέχοντες καλλιτέχνες:

 

Γιώργος Αγάλλου (Ελλάδα /Τήνος)

Douglas Barrett (ΗΠΑ) - σε συνεργασία µε την Academie Schloss Solitude, Στουττγάρδη Γερµανία

Franck Bragigand (Γαλλία / Άµστερνταµ)

Αναστασία Δούκα (Ελλάδα)

Antonín Jirát (Τσεχία) - σε συνεργασία µε τo Are, Πράγα Τσεχία

Ελένη Καµµά (Ελλάδα / Βρυξέλλες)

Κατερίνα Κανά (Ελλάδα / Τήνος)

Ιωάννης Κολιόπουλος (Ελλάδα / Τήνος)

Βασιλική Κωνσταντινοπούλου (Ελλάδα / Ολλανδία)

Χαράλαµπος Κουρκούλης (Photoharrie) (Ελλάδα)

Melody Nixon (Νέα Ζηλανδία / ΗΠΑ)

Πάολα Παλαβίδη (Ελλάδα)

Δηµήτρης Παπαδάτος (Ελλάδα)

Ηλίας Παπαηλιάκης (Ελλάδα)

Σωκράτης Σωκράτους (Κύπρος / Ελλάδα)

Ίρις Τουλιάτου (Ελλάδα)

Πέτρος Τουλούδης (Ελλάδα)

Φίλιππος Τσιτσόπουλος (Ελλάδα / Λονδίνο)

 

Eπιµελητής:

Αλέξιος Παπαζαχαρίας (Ελλάδα)

 

Βοηθός Επιμελητή:

Στέφανος Γιαννούλης (Ελλάδα)

The international artist residency program of Tinos Quarry Platform is pleased to present the group exhibition Curiosity, in collaboration with the Cultural Foundation of Tinos.

 

Curiosity is influencing numerous processes. To name a few of them: discovery, innovation, gossiping, research, experimentation and the death of some unfortunate yet certain cats. Curiosity and the invitation by Tinos Quarry Platform arrived at the same time. Tinos is an island I had never been to before. After giving it a second thought, a third, even a forth and so on, curiosity stayed with me.

 

Curiosity’s effects seem unlimited and rather chaotic to narrow down. Google provides an image of it. Curiosity looks like a vehicle, a rover rolling its wheels on planet Mars. Google doesn't lie.

 

Unlike its predecessors looking for specific answers, Curiosity’s mission is to produce a clearer image of Mars by collecting a broad variety of data. In a similar tone the residency and exhibition are developing around curiosity as a vehicle for broader exploration, thus providing the artists with the complete freedom to create their own methods of approach to the theme.

 

Tinos is to be explored by invited artists, sharing different familiarity levels with the island. Some live abroad, some are Greek, some have been in Greece, some have never visited before, some reside on the island, others visit on an annual basis. Levels of familiarity function for curiosity like different settings on a microscope or a telescope, depending on what one is planning to study.

 

Alexios Papazacharias

Guest Curator, TQP 2016

 

 

Participanting artists:

 

Giorgos Agallou (Greece)

Douglas Barrett (USA) - in collaboration with the Academie Schloss Solitude, Stuttgart Germany

Franck Bragigand (France / Amsterdam)

Anastasia Douka (Greece)

Antonín Jirát (Czech Republic) - in collaboration with Are, Prague Czech Republic

Eleni Kamma (Greece / Brussels )

Katerina Kana (Greece / Tinos)

Ioannis Koliopoulos (Greece)

Vasiliki Konstantinopoulou (Greece / Netherlands)

Charalambos Kourkoulis (Photoharrie) (Greece)

Melody Nixon (New Zealand / USA )

Paola Palavidi (Greece / Tinos)

Dimitris Papadatos (Greece)

Ilias Papailiakis (Greece)

Socratis Socratous (Cyprus / Greece)

Iris Touliatou (Greece)

Petros Touloudis (Greece)

Filippos Tsitsopoulos (Greece / UK)

 

Curator:

Alexios Papazacharias (Greece)

 

Assistant Curator:

Stefanos Giannoulis (Greece)

Διάρκεια: 02.07.16 - 31.10. 16

Εκθεσιακός Χώρος: Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Χώρα, Τήνος

 

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα - Πέμπτη: 15:00 - 21:00

Παρασκευή - Σάββατο: 10:00 - 14:00 / 19:00 - 21:00

Κυριακή: Κλειστά

Exhibition duration: 02.07.16 - 31.10. 16

Venue: Cultural Foundation of Tinos, Chora, Tinos island, Greece

 

Opening Hours:

Monday - Thursday: 15:00 - 21:00

Friday - Saturday: 10:00 - 14:00 / 19:00 - 21:00

Sunday: Closed

Tinos Quarry Platform

 

Kαλλιτεχνικός διευθυντής: Πέτρος Τουλούδης

petros.touloudis@gmail.com

info@tinosquarryplatform.com

www.tinosquarryplatform.com

Tinos Quarry Platform

 

Artistic director : Petros Touloudis

petros.touloudis@gmail.com

info@tinosquarryplatform.com

www.tinosquarryplatform.com

Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού

 

Προϊστάµενος/ υπεύθυνος επικοινωνίας: Μάρκος Βιδάλης

info@itip.gr

www.itip.gr

Cultural Foundation of Tinos

 

Director of the Cultural Foundation of Tinos: Markos Vidalis

info@itip.gr

www.itip.gr